Kokouskutsu: tervetuloa 26.3. Klo 18 Manillan köysisaliin Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Illan päätteeksi esitelmä: kiinteistötietoa Virosta ja Suomesta, asiantuntijana asuntovälittäjä Kadri-Ann Õunap.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §  mukaiset asiat: mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Kokouspaikka: Manillan kulttuurikeskus, köysisali, Itäinen Rantakatu 64, Turku

 

***

ESITYSLISTA

 

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 26.3.2019 klo 18.00-

Paikka: Kulttuurikeskus Manilla, Köysisali, Itäinen Rantakatu 64, Turku.

1.    Kokouksen avaus

2.    Päätösvaltaisuus

Esitys:

Sääntöjen 6§ mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

- Kokouksesta on ilmoitettu kokouskutsulla jäsenlehdessä (Viro Nyt 1/2019)

- Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja se on ollut nähtävissä kotisivuilla sekä Facebookissa.

Todetaan kokous sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

 

3.   Osanottajien toteaminen

Esitys: Osanottolista kiertämään ja lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

 

4.   Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Kokoukselle laadittu esityslista hyväksytään.

 

5.  Kokousvirkailijoiden valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle kokousvirkailijat:

- Puheenjohtaja

- Sihteeri

- Pöytäkirjantarkastajat

- Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa

 

6.  Vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2018

Esitys: Hyväksytään hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2018.

 

7.   Vahvistetaan hallituksen laatima tilikertomus vuoden 2018 tileistä

Esitys: Hyväksytään hallituksen esittämä tilikertomus vuodelta 2018.

 

8.   Kuullaan toiminnantarkastajien antama lausunto vuoden 2018 tileistä

Esitys: Hyväksytään toiminnantarkastajien antama lausunto vuoden 2018 tileistä.

 

9.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2018

Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2018.

 

10. Yhdistyksen projektien ajankohtaista

Esitys: Kuullaan Paikal-osahankkeen (Varsin Hyvä / Leader)  ja STEA:n pienhankkeen kuulumiset. Merkitään tiedoksi.

 

11. Yhdistyksen toiminnan ajankohtaista

 Esitys: Tiedotetaan kevään tapahtumista. Merkitään tiedoksi.

 

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

 

Esitelmä klo 19: Kadri-Ann Õunap

Tapahtumia

huhtikuu 2019
M T K T P L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5