Promoting Natural Materials -hanke oli luomassa luonnonmateriaaliosaajien verkostoa Suomen ja Viron välille vuosina 2009–2012. Varsinais-Suomen Viro-keskus oli mukana hankkeessa partnerina, tehtävänään verkostojen kehittäminen ja erityisesti kaupunginosien välisen yhteistyön aloittaminen. Viro-keskus on myös julkaissut hankkeessa Suomi-Viro -sanakirjan ekorakentajan avuksi. 

Central Baltic Interreg IVA, Etelä-Suomi – Viro yhteistyöhanke 1.9.2009–31.12.2012

ProNatMat-hankkeen esittelyäTurun ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen tavoitteena oli edistää, lisätä ja vahvistaa paikallisten luonnonmateriaalien käyttöä ja tietotaitoa Suomessa ja Virossa sekä tiedon, tutkimuksen ja osaamisen vaihtoa maiden välillä.

Hankkeen englanninkielinen julkaisu: Promoting Natural Materials
Virk-lehden ProNatMat-erikoisnumero: Virk, luonnonmateriaaliosaamista ja Suomi-Viro -yhteistyötä

 

Kuva: Viro-keskuksen julkaiseman Ekorakentajan Suomi-Viro -sanaston julkistaminen Tallinnan yliopistolla ProNatMat-päätösseminaarissa 2012.

 

pronatmat

 

regilogot eu ja interreg