Egentliga-Finlands Estlandscenter r.f. och Egentliga-Finlands honorärkonsuls kontor

Egentliga-Finlands Estlandscenter r.f. är en förening som är till för alla estlandsvänner. Föreningen erbjuder reseinformation om Estland och arrangerar tillfällen, seminarier, konserter och resor allt enligt medlemmarnas önskemål.

Estlandscentret deltar i olika internationella projekt: Inom ramen för EU-projekt bygger vi bl.a. upp ett nätverk för vuxenutbildning mellan Estland

och Finland samt befrämjar kunskapen om användandet av naturmaterial.

Vårt kontors tjänster:

Vi ger råd och hjälp till enskilda personer, organisationer, föreningar och kommuner då det gäller kontakter med Estland.

Adress: Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo (Brinkalahusets inre gård 2 vån.)

Egentliga Finlands Estniska-center på Facebook

Lue lisää...

Vad är Egentliga Finlands Estlandscenter?

Vi är en öppen medborgarorganisation för alla, som gör Estland känt i Finland samt Finland känt i Estland. Vi har ca 500 medlemmar både privata personer samt företag, organisationer och kommuner.

Kontoret är öppet mån-fre 10-16

Adress:
Egentliga-Finlands Estlandscenter r.f.
Gamla Stortorget 3
20500 Åbo

Lue lisää...

Gemensam verksamhet för finländska och estniska unga vuxna

Estlandscentret har nyligen påbörjat en avdelning, som verksamhetsidén är att runt Egentliga Finlands boende att sammankoppla finländska och estniska unga vuxna i olika fria formers evenemang och genom annan gemensam verksamhet.

Estlandscentret har många olika avdelningar, som planerar och uppfyller evenemang och projekt. Avdelningarnas syfte är att utveckla centrets verksamhet och att aktivera medlemmarna med i Estniska-verksamheter på olika sätt. Anmäl dig med och berätta dina idéer!

Lue lisää...

Egentliga Finlands Estlandscenter r.f. betjänar som Åbos Estniska honorärkonsuls kontor.

Lue lisää...

Estlandscentrets medlemstidning Virk har kommit ut sen 2008. Tidningen berättar särskilt om Estlandscenter r.f. evenemang. Till tidningen hör också Estniska och Finländska-Estniska samarbets gällande artiklar.

Välkommen med i föreningen!

Till medlemsfördelar får du Finlands Estlandscentrets föreningens medlemstidning ViroNyt 4 gånger i året, medlemsbrev, information och rabatter på Estniska evenemang.

Välkommen till Tartus medborgarinstituts info-pungt i Tartus centrum!

  • Info om medborgarinstitutets kurser och händelser
  • Språk kurser: finska, svenska
  • Du kan fråga information om Finland, Åbo och Egentliga Finlands Estlandscenter.