Viro-keskus yhteistyöfoorumiksi Turun alueen toimijoille

VSVK: Kulttuuribussi reiskaVarsinais-Suomen Viro-keskuksen tarina juontaa juurensa vuoteen 1994, jolloin Turun seudulla toimineiden Viro-yhdistysten keskuudessa syntyi idea laajemmasta Viro-yhteistyöstä Helsingin ulkopuolella. Silloisen Turun kulttuurikeskuksen tiloihin muodostetun uuden Viro-keskuksen tarkoituksena oli toimia yhteistyöfoorumina sen jäsenyhdistyksille, kunnille ja muille organisaatioille. Alkuvaiheen toimintaan kuuluivat mm. Viro-yhteystiedoston keräys ja julkaisu, informaation jako, Viro-suhteiden hoito ja Viron edustajien tiedotustilaisuuksien isännöiminen.

Toiminnan laajeneminen 2000-luvulla

Vuosi 2002 oli toinen merkkipaalu yhdistyksen historiassa. Päällekkäisen yhdistystoiminnan vähentämiseksi Viro-keskuksen jäsenjärjestöt Turun Seudun Viro-seura ja Turku-Tartto-yhdistys lopetettiin ja niiden toiminta yhdistettiin Viro-keskukseen. Kasvaneen jäsenmäärän myötä yhdistys sai uudet toimitilat, jotka sopivat paremmin uuteen, laajentuneeseen toimintaan.

Toimintakentän selkeyttämisen lisäksi toimijoiden yhdistäminen suuntasi Viro-keskuksen toimintaa yhä enemmän myös yksilöjäsenille suunnattuihin palveluihin ja tapahtumiin. Mukaan tulivat mm. luennot, keskusteluryhmät ja kielikurssit. Lisäksi uutta olivat Viron ja Suomen väliset suuret yhteistyöhankkeet, joissa teemoina ovat olleet mm. koulutusyhteistyö ja luonnonmateriaaleista rakentamisen perinteiden välittäminen.

Vanhan Suurtorin toimitiloista vierailija on voinut löytää mm. virolaisen kirjallisuuden kirjaston, matkailuesitteitä ja virolaista kirjallisuutta ostettavaksi; toimipa tiloissa jonkin aikaa myös Tarton kaupungin informaatiopiste. Parhaimmillaan yhdistyksen tilojen vuosikävijämäärä on huidellut tuhansissa; Vanhan Suurtorin suurtapahtumien, kuten Suurtorin joulumarkkinoiden ja Turun keskiaikaisten markkinoiden aikaan tavoitetaan vielä laajempi yleisö. Verkkoviestinnän monipuolistumisen myötä toimiston informaation jakamisen keinot ovat myös monipuolistuneet.

Viime vuosien uudet tuulet

Yhdistys elää ja muuttuu myös jäsentensä mukaan. Viimeisten vuosien aikana voidaankin nähdä tapahtuneen kolmas murros yhdistyksen historiassa: virolaiset maahanmuuttajat ovat löytäneet yhdistyksen aiempaa laajemmin ja ryhtyneet itse kehittämään toimintaa sen sisällä. Virolaisten merkitys on korostunut myös toimiston arjessa, sillä vuodesta 2012 lähtien yhdistys on toiminut Viron Turun kunniakonsulin toimistona ja jakanut heille heidän Virosta tilaamansa passit.